Göteborgs Kirurgiintresserade Studenter är en förening som startades hösten 2019.

Besök deras facebook-sida här.