Lund, Malmö och Helsingborg

Kirurgiska Utskottet i Lund, Malmö och Helsingborg, KirU, bygger på det intresse som många läkarstudenter uttryckt för att få öva mer och fördjupa sig mer inom just kirurgi och allt som är relaterat till detta fascinerande ämne. Vi verkar för att skapa möjligheter för intresserade studenter att praktiskt öva på kirurgiska moment redan under utbildningen – till exempel suturering, knytteknik och laparoskopi. Ett annat viktigt syfte som utskottet fyller är att skapa naturliga kontaktytor mellan studenter och kirurger, inte minst genom intresseföreläsningar och journal clubs inom t.ex. neurokirurgi, transplantationskirurgi och thoraxkirurgi.

Verksamheten bygger på studenternas och våra aktivas engagemang och utskottet växer hela tiden! Är du intresserad av kirurgi och vill vara med och inspirera andra så är du välkommen att höra av dig till oss på kiru@mfskane.se, eller via vår Facebooksida! Hoppas vi ses!

Vår hemsida: