Örebro

Kirurgiska utskottet (KirU) är ett utskott från Medicinska förening Örebro. Vårat mål är att vara en plattform för kirurgiintresseade läkarstudenter, anordna kirurgiskt intriktade föreläsningar och workshops och agera som en länk mellan kliniker med kirurgisk aktivitet och intresserade läkarstudenter. Vi har i dagsläget 8 aktiva arbetsgrupper med ca 20 aktiva medlemmar.

Workshops och syjuntan
Vi anordnar workshops i kirugisk teknik på tre olika nivåer:
Workshops i basal och fördjupad sutureringsteknik, där läkarstudenter får lära sig sätta stygn, olika knyttekniker och öva sin fingerfärdighet. Vi erbjuder även en avancerad workshop, där man får kombinera sina lärdomar från basal och fördjupad workshop. Studenterna får lära sig hantera ett akut kirurgiskt fall och sedan göra en simulerad operation på en av våra bukmodeller. Vi har även startat det nya konceptet “syjuntan”, ett mer avslappnat koncept där studenter att komma och träna sin sutureringsteknik samtidigt som man fikar och har det trevligt.

Akut och trauma och anestesi
Föreläsningar och workshops inom traumakirurgi, akut omhändertagande, anestesi mm. En populär workshop har varit “först på plats” där studenter får träna sig om ABCDE konceptet och hur man ska tänka i akuta situationer.

Journal Club
Vi bjuder in forskande kirurger som talar om sitt område och handleder diskussion kring vetenskaplia artiklar.

Kirurgisk anatomi
Anatomigenomgångar i seminarieform, där varje tillfälle utgår ifrån någon eller några operativa ingrepp.

EVTM
KirU är dessutom officiell samarbetspartner till EVTM-symposium, ett världsunikt symposium för kärl- och traumakirurger som har hålllits i Örebro 2-4 februari 2017 samt 7-9. Samarbetet innebar att många ab våra  medlemmar kom in på symposiet gratis och fick delta vid alla föreläsningar och debatter. Detta i utbyte kommer mot att vi hjälpte till med praktiska saker.

Samarbetspartners
Vi samarbetar med företaget SEAL som har sponsrat oss med de fina bukmodellerna vi använder i våran avancerade workshop.
Vi samarbetar även med företaget Ethicon som har sponsrat oss med hud-modeller, som vi använder i både basal och fördjupad sutureringsworkshop.
Våra evenemang görs även i samarbete med folkuniversitetet.

Kontaktperson: Alma Kastberg

Kontaktuppgifter: kirurgiska@mforebro.se

Hemsida: https://www.mforebro.se/utskott/kirurgiska-utskottet/