Stockholm

Karolinska Institutet (KI) bildades för att utbilda kirurger, fältskärer. Sedan dess har universitetet växt till att vara världsledande inom preklinisk forskning, medicin och akademi. KI lockar några av Sveriges mest ambitiösa och drivna studenter till sitt läkarprogram. Studentsällskapet i Kirurgi och Anestesi (KirA) bildades då det finns ett stort intresse hos oss läkarstudenter för de kirurgiska vetenskaperna och anestesiologi. Vare sig du alltid vetat att du kommer bli kirurg eller du vill testa på känslan att hålla i en skalpell, suturera eller intubera innan du börjar kirurgterminen, hoppas vi erbjuda visst utlopp för nyfikenhet och ambition. Vi är själva riktiga nördar och hade uppskattat ett utskott som KirA även under den prekliniska och internmedicinska delen av läkarprogrammet.

Fem miljarder människor saknar tillgång till “safe, affordable, and accessible surgical and anesthetic services” (WHO, 2015). Blivande kollegor globalt står inför andra utmaningar än vi själva. Kirurgi skiljer sig åt världen över. Att förstå dessa skillnader gör oss till skickligare och mer nytänkande läkare, därför löper en global kirurgi-strimma genom KirAs aktiviteter. Förhoppningsvis kan KirA låta studenter få utlopp för sina intressen, samt föra den karolinska kirurgitraditionen vidare i en modern tappning invävt med nyfikenhet, vetenskap och passion.

Hemsida: sallskapetkira.se Kontakt: info@sallskapetkira.se