Umeå

KirUme grundades 2018 och är ett projekt under IFMSA Norr. Vi har under hösten och våren anordnat flertalet workshops i grundläggande och avancerad suturteknik vilka varit uppskattade. Vidare har vi haft en föreläsning om traumaomhändertagande. Deltagandet på våra event är stort och vi har lyckats få med intresserade från de flesta terminer på programmet.

Just nu är vi en grupp på ungefär 10 engagerade personer som tillsammans ordnar med events och själva är amanuenser på workshops. Vi letar alltid efter fler som vill engagera sig, gärna från de pre-kliniska terminerna. Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur du kan börja engagera dig! Rakel Bremell Ordförande KirUme

Kontakt: kirume@ifmsa.se