KIR-KON 2018 Malmö

Välkommen till KIR-KON 2018!

Vad är KIR-KON?
KIR-KON är den första nationella kirurgiska studentkonferensen i Sverige. Vi kommer att
leverera en fullspäckad helg inkluderande en inspirationskväll, temaföreläsningar och ett
flertal workshops i olika kirurgiska tekniker. Under helgen kommer man att exponeras för
en mängd olika operativa specialiteter. Föreläsningarna kommer bland annat beröra
ämnen som krigskirurgi och ”hur man hämtar ett hjärta för transplantation”, vitt skilt från
vanliga kursföreläsningar! Under workshopsen kommer vi att träna på allt från basala
sutur- och knyttekniker på biologiskt material, till att lära oss om hemostas, thoraxkirurgi
och tarmanastomoser. Alla läkarstudenter, oavsett termin eller förkunskaper är
välkomna, ett intresse eller nyfikenhet för operativa specialiteter är allt som behövs!

Konferensen arrangeras av studentföreningarna Kirurgiska Utskottet i
Lund/Malmö/Helsingborg samt Kirurgiska Utskottet i Örebro. Föreningarna är en del av
respektive universitets studentkår för läkarprogrammet.

När är KIR-KON?
Fredag till söndag 6-8 April 2018


Var är KIR-KON?
Clinical Research Center (CRC), Malmö.