KIR-KON 2020 Stockholm

2020 års upplaga av KIR-KON planeras att hållas under hösten i Stockholm och anordnas bland annat av Karolinskas lokala förening KirA, Studentsällskapet i Kirurgi och Anestesi. Under denna helg kan du som deltagare få vara med om en inspirationskväll på fredagen samt intressanta föreläsningar och roliga workshops lördag och söndag dagtid. Lördagskväll anordnas en sittning.

Hur det blev

Initialt planerades KIR-KON 2020 hållas under april men det sköts upp till hösten pga pandemin. Slutligen planerades en digital KIR-KON på respektive ort under november 2020. Tyvärr sköts även den upp eftersom pandemin förvärrades och ytterligare restriktioner tillkom. Ett KIR-KON 2021 planeras för fullt i hopp om att kunna genomföras i Göteborg hösten 2021.