Köpvillkor

Du, GDPR och SKFL

Svensk Kirurgisk Förening för Läkarstudenter (SKFL) är en ideell förening med syftet att verka som en samarbetsplattform för lokala Kirurgiska Utskott vid svenska lärosäten som erbjuder en läkarutbildning. SKFL arrangerar även årligen en studentkonferens inom kirurgi vid namn KIR-KON. Vi i styrelsen i SKFL samlar in personuppgifter kring dig till vårt medlemsregister för att:

  1. kunna kontakta dig vid behov.
  2. kunna planera, genomföra och acceptera betalning till SKFL:s årliga konferens.
  3. presentera vilka individer som tagit del av SKFL:s aktiviteter för samarbetande studieförbund.

Endast SKFL:s styrelse samt av styrelsen utsedd hemsideansvarig kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Du når styrelsen på mejl: info@skfl.se

Uppgifterna får endast användas till i förhand godkända aktiviteter så som de listade ovan. Vid förfrågan från externa samarbetspartners kommer du att kontaktas kring ditt godkännande av att delge specifika personuppgifter.

Hur länge uppgifterna sparas

Uppgifterna sparas så länge du anses vara medlem i SKFL (fortlöpande verksamhetsår) och därefter så länge SKFL behöver rapportera till samarbetande studieförbund om detta infaller efter att du inte längre är medlem. Basala uppgifter, såsom namn, lärosäte och termin kommer att arkiveras i föreningens dokumentation i ett statistiskt syfte. Detta som längst till föreningens upplösning.

Dina rättigheter

Du som utlämnat dina personuppgifter har rätten att få;
● tillgång till dina personuppgifter
● felaktiga personuppgifter korrigerade
● dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga

Du har även rätt att:
● bli informerad om hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter
● lämna in klagomål till Datainspektionen

Återköp

Du har rätt till återköp av konferensbiljetter fram till senast 1 vecka innan konferensen börjar.

Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen på info@skfl.se

Styrelsen, 6 mar -20.