SKFL:s länkgalleri

Här hittas praktisk info i form av länkar till instruerande videos.

Allmänt om suturering och hantering av instrumenten

https://www.youtube.com/watch?v=kvwcCeBzQVU
https://www.youtube.com/watch?v=bXOKlYBQXxE

Suturteknik – enstaka suturer

Avancerade suturer

Intrakutana suturer
https://www.youtube.com/watch?v=-rvJZ3jR7AU  
https://www.youtube.com/watch?v=RN991nUXhC4

Fortlöpande suturer
https://www.youtube.com/watch?v=nVLzHBzfUKs

Liggande madrass
https://www.youtube.com/watch?v=TT1axGvrd8U

Stående madrass
https://www.youtube.com/watch?v=JI9M5mJ_ex0 

Knytteknik

Startknut
https://usorebro.se/sv/Videoarkiv/Kirurgisk-teknik/Mora-Top-Knife/Startknut/?fbclid=IwAR2CzmJfq1CqtAa8nBK3XbHS2yBhXSAoONwrHjbxHDGq7flwbwQG6cYQaZI

Stoppknut

https://usorebro.se/sv/Videoarkiv/Kirurgisk-teknik/Mora-Top-Knife/Stoppknut/?fbclid=IwAR2MFJxtOpeXjrn7f9hiGt3kV-f5oYGPt60__zFgSjTMmOgyMFY6k00PTJ8

Enhandsknut
https://www.youtube.com/watch?v=phLLQ53Z3mQ

Tvåhandsknut

https://usorebro.se/sv/Videoarkiv/Kirurgisk-teknik/Mora-Top-Knife/Tvahandsknut/

Här hittas länkar till mer allmän info om olika områden

Akut buk
https://www.internetmedicin.se/akutbuk/the-big-five/

Anestesi
http://internetanestesi.se/

Ortopedi
https://www.wheelessonline.com/

Traumaomhändertagande

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXMXmK2usNlMEYA2DCyW04LUcW9tBQwum